FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! Beiratkozás a 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021-es tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Az intézményünkre vonatkozóan az Oktatási Hivatal levele alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt szülőket.

Az alábbi eljárásrend a Veresegyházi EGYMI-be (iskolába és óvodába), a 2020/2021-es tanévre történő beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza.

Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Veresegyház, Újiskola utca 15.   OM azonosító: 200121

Amennyiben intézményünkbe szeretné beíratni gyermekét, akkor is be kell jelentkeznie 2020. április 6. és április 24. között a körzetileg illetékes általános iskolába, emellett kell benyújtania jelentkezési kérelmét a Veresegyházi EGYMI-be. Ez a kérelem tulajdonképpen a gyermek szakértői véleménye, valamint az óvoda által kiállított óvodai szakvélemény, amit eljuttat iskolánkba.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.  Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet, illetve abban az estben, ha nem rendelkezik internet eléréssel! Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Intézményünkben a jelentkezéshez szükséges szakértői véleményeket és egyéb dokumentumokat is elsősorban elektronikus úton várjuk.

Személyes benyújtására 2020. április 20-án és 23-án 13-18 óra között van lehetőség! 

Erre az alkalomra időpont egyeztetés szükséges! Kérem, hogy a 30/782-8335-ös telefonszámon Kajánné Dr. Antalka Mária Edit kolléganővel egyeztessenek időpontot. A szakértői vélemények benyújtására egészen 2020. május 29-ig van lehetőség. A szülőket ezután értesítjük arról, hogy gyermekük felvételt nyert-e intézményünkbe vagy sem.

Intézményünk felvételi körzete:

 • Veresegyház város,
 • Csomád község,
 • Erdőkertes község,
 • Galgamácsa község
 • Vácegres község közigazgatási területe

[1]Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • Óvodai szakvélemény

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.

A Honlapunkon közöljük intézményünk felvételi eljárásrendjét valamennyi ellátási területünkre vonatkozóan.

Veresegyház, 2020. április 6.

                                                                                            CsáthyTamás   

  igazgató

Köszönjük!

Veresegyház köszöni a helytállást!
Digitálisan köszönjük meg a pedagógusok munkáját és kívánunk kellemes feltöltődést a tavaszi szünetben!
Jó egészséget mindenkinek!
Vigyázzunk egymásra és szeretteinkre!  
Veresegyház Város Önkormányzata