Kosárlabda pálya támogatása

Tisztelt Szülők!

A Veresegyházi EGYMI nevelőtestülete nagyszerű örömhírt kapott!

Minden jel szerint lehetőségünk nyílik arra, hogy az udvarunk füves-homokos területén kosárlabda liget kerüljön kialakításra. Így a szabadtéri testnevelés órák tartalmasabbak lennének, és esztétikusabb környezetben valósulhatnának meg! Megszűnne az intézményünk udvarát évek óta elcsúfító homokos terület.

A Veresegyházi Önkormányzat pályázat útján nyert összegből biztosítja a kivitelezés jelentős részét.

A hiányzó összeg előteremtéséhez kérjük az Önök segítségét!

Társasági adójuk felajánlásával  (ha munkájuk ezt lehetővé teszi) támogathatják a veresegyházi kosárlabda sportot, mely lehetővé tenné a kosárlabda liget kialakítását!

Aki szívesen segítene, kérjük vegye fel a kapcsolatot Sándor Évával.

(Veresegyház Városi Sportkör)

 E-mail cím: veressportkor@t-online.hu

Telefonszám: 20/260-66-79

Támogatásukat előre is köszönjük!

Köszönjük a BKG-Veresegyház közbenjárását és hogy ez a pályázat végül megvalósulhat kis városunkban. www.facebook.com/bkgveresegyhaz

Köszönet a kertrendezésért

Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni aki 2020.06.20. szombaton részt vett iskolánk homokozójának kiürítésében, hozzájárulva ezzel a később megvalósuló kerti tanterem kialakításához.

Köszönet a kedves szülőknek:

Fuch György, Seller Zsolt, Fodor Attila, Kovács István, Várhegyi György

Köszönet a kedves kollégáinknak :

Bakos István, Kelédi Géza, Kerényi Norman, Bakos Gábor, Csáthy Tamás, Tóth-Hegyi Dóra

Kis csapatunk

Tájékoztatás a Veresegyházi EGYMI júniusi működési rendjéről

Június hónapban a Veresegyházi EGYMI  működési és felügyeleti rendje az alábbiak szerint alakul:

2020. június 02-26-ig igény szerint felügyeletet biztosítunk tanulóink számára étkezéssel együtt. (Ha a szülő kéri az étkezést.) Iskolabusz ebben az időszakban nem fog járni. /Ügyeleti igényüket a kijelölt  időszakra az osztályfőnöknek jelezzék!/

Június 2-9 között kollégáim tanulnak a gyerekekkel és elvégzik a digitális oktatás során rájuk háruló feladatokat.

Június 9. az utolsó tanítási nap az iskolában! Ez után a kollégáim már nem küldenek feladatokat a tanulóknak. Ekkortól már a tanulók se küldjenek feladatokat pótlólag sem!

Június 10-15-ig (szerda, csütörtök, péntek és hétfő) tanítás nélküli munkanapok lesznek az intézményben. Az ekkor ügyeletben lévő tanulók számára felügyeletet biztosítunk.

Június 16-26-ig szintén felügyeletet tudunk biztosítani az itt lévő gyerekek számára.

Az ügyelet 7 és 17 óra között kerül megszervezésre. Maximum 7 fős csoportokban foglalkoztatjuk a gyerekeket és kollégáim ügyelnek a rendkívüli higiénés szabályok betartására.

Június 2-9 között lehetőség lesz arra, hogy kollégáim egyéni megkeresés alapján behívjanak az intézménybe tanulókat egyéni korrepetálás, felzárkóztatás, vagy hiányzó osztályzat(ok) megszerzését célzó foglalkozásra.  Ezt a szülővel való egyeztetés után teszik meg és a szülők számára ez lehetőség, NEM KÖTELEZŐ. A kollégák viszont ezt a lehetőséget azoknak ajánlják fel, akiknek ez érdeke, úgyhogy kérem Önöket, hogy ezt vegyék figyelembe a döntésnél!

Az iskolai felügyelet mellett táborokat is szervezünk:

Június 15-19 között napközis tábort szervezünk. Ennek helyszíne az erdőkertesi Ifjúsági Tábor. Költsége 13 000 Ft/ fő. A tábort 8-16 óra között szervezzük.

Június 22-26 között „Lovagi tábort” szervezünk, amit az erdőkertesi Faluház támogat egy pályázati forrásból. Ennek helyszíne a Veresegyházi EGYMI épülete. Ez a tábor ingyenes, viszont a részt vevők száma limitált (20 fő) Az erre való jelentkezés feltételeiről később kapnak értesítést. Ezt a tábort 9-15 óra között szervezzük meg.

Július 9-15 között a Bringás Vándortáborunk kerül megrendezésre. Ennek költsége 30 000 Ft. Itt a jelentkezés már lezárult.

Ballagást és Tanévzáró ünnepséget nem tartunk a tanév végén. (A 200 főig tartható kültéri rendezvények családi eseményekre vonatkoznak, nem állami intézményekre.)

A tanulókat az osztályfőnökök a június 22-26 közötti időszakban egy kijelölt napon be fogják hívni bizonyítványosztásra. Ezt minden csoport maga szervezi meg ezen a héten és csak az adott osztályba járó tanulók vesznek részt rajta. A szülők ekkor elkísérhetik a tanulókat. Ha valaki nem szeretne bejönni erre az eseményre sem, akkor ezt is megteheti. Ez sem kötelező. Ekkor kollégáim a KRÉTA rendszerben küldik ki számára a bizonyítványt.

A nyolcadikos tanulóin Ballagási ünnepségét igény szerint augusztus hónapban szervezzük meg. Itt a szülők és a tanulók igényeihez igazodva döntünk majd a pontos időpontról.

A Veresegyházi EGYMI minden kollégája nevében köszönöm tanulóinknak és a szülőknek is a digitális oktatás során tanúsított együttműködését és türelmét! E nélkül az együttműködés nélkül nem ment volna!

Kérjük Önöket, hogy a zökkenőmentes szeptemberi iskolakezdés érdekében kísérjék figyelemmel a Honlapunkon megjelenő információkat!

Mindenkinek tartalmas és élményekben gazdag nyarat kívánunk!

A Veresegyházi EGYMI vezetősége

FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! Beiratkozás a 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021-es tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Az intézményünkre vonatkozóan az Oktatási Hivatal levele alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt szülőket.

Az alábbi eljárásrend a Veresegyházi EGYMI-be (iskolába és óvodába), a 2020/2021-es tanévre történő beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza.

Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Veresegyház, Újiskola utca 15.   OM azonosító: 200121

Amennyiben intézményünkbe szeretné beíratni gyermekét, akkor is be kell jelentkeznie 2020. április 6. és április 24. között a körzetileg illetékes általános iskolába, emellett kell benyújtania jelentkezési kérelmét a Veresegyházi EGYMI-be. Ez a kérelem tulajdonképpen a gyermek szakértői véleménye, valamint az óvoda által kiállított óvodai szakvélemény, amit eljuttat iskolánkba.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.  Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet, illetve abban az estben, ha nem rendelkezik internet eléréssel! Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Intézményünkben a jelentkezéshez szükséges szakértői véleményeket és egyéb dokumentumokat is elsősorban elektronikus úton várjuk.

Személyes benyújtására 2020. április 20-án és 23-án 13-18 óra között van lehetőség! 

Erre az alkalomra időpont egyeztetés szükséges! Kérem, hogy a 30/782-8335-ös telefonszámon Kajánné Dr. Antalka Mária Edit kolléganővel egyeztessenek időpontot. A szakértői vélemények benyújtására egészen 2020. május 29-ig van lehetőség. A szülőket ezután értesítjük arról, hogy gyermekük felvételt nyert-e intézményünkbe vagy sem.

Intézményünk felvételi körzete:

 • Veresegyház város,
 • Csomád község,
 • Erdőkertes község,
 • Galgamácsa község
 • Vácegres község közigazgatási területe

[1]Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • Óvodai szakvélemény

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.

A Honlapunkon közöljük intézményünk felvételi eljárásrendjét valamennyi ellátási területünkre vonatkozóan.

Veresegyház, 2020. április 6.

                                                                                            CsáthyTamás   

  igazgató

Köszönjük!

Veresegyház köszöni a helytállást!
Digitálisan köszönjük meg a pedagógusok munkáját és kívánunk kellemes feltöltődést a tavaszi szünetben!
Jó egészséget mindenkinek!
Vigyázzunk egymásra és szeretteinkre!  
Veresegyház Város Önkormányzata