A Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felvételi gyakorlata

A Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felvételi gyakorlata:

Intézményünk a Veresegyház Újiskola u. 15. szám alatti épületében három területen neveli-oktatja a tanulókat és a gyermekeket.

I. Gyógypedagógiai óvodai csoportunkba sajátos nevelési igényű státusszal rendelkező óvodás gyermekeket veszünk fel (4 és 6 éves kor között) a felső létszámhatárig, ami 1 csoportot jelent és 6 főt. A szakértői véleményben megfogalmazottaknak összhangban kell lennie intézményünk profiljával. Elsősorban azoknak a gyerekeknek az óvodai ellátását és fejlesztését vállaljuk, akik nagy valószínűséggel valamelyik iskolás csoportunkban tudják majd folytatni további tanulmányaikat.

II. Az logopédiai osztályok általános iskolai tanterv alapján működnek. A tananyag tartalma nem különbözik bármelyik általános iskoláétól. A feldolgozás időbeli elosztása, a tanítás során alkalmazott módszerek és fejlesztő eszközök segítik a tanulást. Logopédiai és gyógypedagógiai terápiák teszik hatékonnyá a fejlesztést. Így válik intézményünk fejlesztő, segítő iskolává.

 

A felvétel során a szubjektív tényezőket kizárva, az alábbi elveket követjük:

  1. Elsősorban azokat a tanulókat vesszük fel intézményünkbe, akik a Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság szakértői véleményével rendelkeznek és beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek.
  2. Másodsorban azokat a tanulókat, akik a Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság, vagy a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényűek (tanulási zavarok, figyelemzavar, beilleszkedési problémák, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia). Itt is előnyt jelent, ha a probléma nyelvi fejlődési zavarral függ össze.
  3. Felvételi körzetünk a Dunakeszi Tankerület teljes területe, tehát az aszódi, a gödöllői és a dunakeszi járás települései. A Tankerület területéről jelentkező tanulók számára nem jelent előnyt valamelyik település lakhely szempontjából (pl. egy veresegyházi tanuló nincs előnyben egy gödi jelentkezővel szemben.)
  4. Amennyiben a jelentkezők szakértői véleményében megfogalmazottak tartalmilag azonosak és megfelelnek a fentieknek, akkor a jelentkezés időpontja a döntő. A Veresegyházi EGYMI-ben a felvételre való jelentkezés a következő tanévre, az április közepétől augusztus 20-ig tartó időszak.

III.

  1. A gyógypedagógiai iskolai csoportokba tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulókat várunk. Itt a felvétel feltétele a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság ezt igazoló szakértői véleménye és az F70-es BNO kód.
  2. Felvételi körzetünk a Dunakeszi Tankerület teljes területe, tehát az aszódi, a gödöllői és a dunakeszi járás települései. A Tankerület területéről jelentkező tanulók számára nem jelent előnyt valamelyik település lakhely szempontjából (pl. egy veresegyházi tanuló nincs előnyben egy gödi jelentkezővel szemben.)
  3. Amennyiben a jelentkezők szakértői véleményében megfogalmazottak tartalmilag azonosak és megfelelnek a fentieknek, akkor a jelentkezés időpontja a döntő. A Veresegyházi EGYMI-ben a felvételre való jelentkezés a következő tanévre, az április közepétől augusztus 20-ig tartó időszak.